Vi ger alltid fasta priser på takläggning.

 

Pris plan BAS Betong från 399 per kvm som inkluderar arbetet och material: ny papp Macoflex YAP 2200, läkt 25x38, Benders palema betongpannor, container.

 

Prisplan BAS Lera från 549 per kvm som inkluderar arbetet och material: ny papp Macoflex YAP 2200, läkt 25x38, Vittinge taktegel naturröd, container.

 

Prisplan BEFINTLIG från 320 per kvm i vilken ingår ny papp Macoflex YAP 2200, läkt 25x38, container.

TOP