Plåttak - Lägga ny takplåt


Plåttak i StockholmNär man lägger plåttak
fungerar ofta äldre metoder bättre än nya. Det positiva med plåttak är att det är mycket lätt och är även enkelt att lägga. Detta är en stor fördel jämfört med exempelvis tegel. Dessutom så finns det många tillfällen då man vid önskan kan lägga plåttak direkt på gammalt tak av papp eller shingel, utan att använda sig av bärläkt. Om det gamla taket är av takpannor kan man även i vissa fall använda dess bärläkt istället för att montera en ny. 

 

Taket får stå ut med extremt mycket och behöver därför vara av maximalt hög kvalité. Regn, snö, vind, kyla och värme är mycket svåra att skydda från, speciellt i Sverige där klimatet ofta är otroligt kallt. Att installera ett additionellt galler på takplåten är mycket bra för att skydda från snöras.

Plåttak och takmaterial i allmänhet har förbättrats mycket under de senaste hundratals åren. Plåttaken som används nu är mycket lättare och tunnare än de som användes tidigare och de består även av flera lager. De har med tiden börjat bli allt tunnare - standarden för metallskiktet är under 1mm. Normalt sett brukar plåttak hålla i cirka 20 år, vilket är mycket bra. Vid anlitning av professionella takläggare bör man få tio års garanti på arbetet och materialet, medan man endast har två år på sig att reklamera i fall man har lagt sitt plåttak själv och det har börjat rosta eller på annat sätt förstöras.

Plåttak består alltså av en stor mängd olika material med stål eller aluminium som grund. Fördelen med att använda aluminium är att det bildar ett oxidskikt i kontakt med luft, vilket orsakar ett skydd från korrosion, så länge det inte vidrör material som vissa andra metaller, betong och tryckimpregnerat material. Kontakt med dessa är dock mycket enkelt att skydda mot, med hjälp av exempelvis isolerande plast.

Stålplåt inte har denna användbara egenskap som aluminium har, så man behöver därför galvanisera och lackera det. I galvaniseringen används zink som ett offeranod, som då drabbas av all korrosion istället för plåten. 

Inget kan vara för evigt - inte ens plåttak. Därför behöver man regelbundet renovera det. En temporär lösning för att fylla i repor och liknande är bättringsfärg, men det kommer inte heller att hålla länge och därför kan det vara bra att veta hur man ska lägga plåttak. Det finns trapetsformad samt två olika typer av tegelliknande plåt. Man behöver följande verktyg för att lägga tegelprofilerat plåttak: 

Borrmaskin, nibblingsmaskin, bågfil, hammare, nit tång, fogsvans, sticksåg, tumstock, plåtsax, stege och penna.

Materialet som krävs är:

Takplåt, extra ströläkt, material för bärläkt - minst 50 x 75 mm sågat eller 45 x 70 mm hyvlat, 10 mm distansklossar, spik, självborrande skruvar med hylsor, tätningsband/kitt. Innan man börjar lägga plåttak är det viktigt att veta att man inte skall gå på plåten, då den är mycket tunn och kan gå sönder. Man ska planera sitt arbete så att man inte behöver gå på plåttaket och kan använda fast förankrad stege. Man skall även fästa plåtarna ordentligt så att de senare inte kommer ut ur det korrekta läget. I fall det absolut krävs att gå på takplåten föredras det att man går på profilbotten. 


Så gör man när man lägger plåttaket

Till att börja med med behöver man avlägsna gammal takbeläggning och lägga undertak.
I fall underlagstaket består av board eller liknande material behöver man montera en bärläkt med 460 mm c-avstånd vid takfoten. Nedersta läkten kan behöva monteras på distansklossar. C-avståndet, medelpunkten, mellan övriga bärläkter ska vara 525 mm. Det krävs underlagspapp i fall underlagstaket består av träpanel.

Den första våden ska läggas parallellt med takfoten och takpappen behöver läggas i samma riktning som takets långsida. Sedan ska man rulla ut plåtvådarna närmare och närmare taknocken, så att de överlappar varandra. Därefter klistrar man och pressar samman vådarna med asfaltsklister och spikar dem med hjälp av varma förzinkade pappspikar 20/28 ungefär varje 6 cm.

Sedan monterar man ströläkt längs hela taket, med c-avståndet 600 mm och spikar längsgående bärläkt ovanpå ströläkten med 2.5" spikar. Spikarna ska vara 4 mm och c-avståndet vid takfoten skall vara 485 mm. Mellan resten av bärläkten ska c-avståndet vara 525 mm upp till taknocken. I fall taket lutar mindre än 22 grader krävs en extra ströläkt med c-avståndet 300 mm under de tre nedersta bärläkten.

När man har gjort detta är det dags att montera plåttaket. 

I fall man ska byta/flytta rännkrokar eller hängrännor ska man fälla in krokarna i nedre bärläkten. En ny fotplåt ska monteras på läkten och spikas fast med pappspik. Plåttaket ska läggas in mot vindriktningen och passa in vinkelrätt mot takfoten. Den självborrande skruven skall fästas direkt i bärläkten. 

Man monterar korta längder av plåttaket upp till taknocken och börjar sedan lägga igen från takfoten mot taknocken. I fall plåtlängderna täcker från takfoten till taknocken bör de läggas med en plåtvåds överlapp. Man ska antingen fästa ändöverlapp genom taklåtens utformning eller förborra den övre plåten. Sidöverlapp ska göras över en plåtvåd. Skruvarna ska vara tätare vid takfot och gavlar. Man monterar nockplåten med borrande skruvar i varannan topp mot tätningsband och ändlock mot gavlarna. 

I fall man använder en rondel riskerar man att skada taplåten och det föredras därför att man använder sig av nibblingsmaskin för stora kapningar. Små kapningar är enklare att uföra och går därför att göra med bågfil och plåtsax. I fall reparationer behöver utföras är det viktigt att tänka på att inte använda bättringsfärg utanför området som man reparerar.

TOP

Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar personliga uppgifter. Tryck på 'GODKÄNN' om du godkänner vår integritetspolicy.