Takläggning Bromma

Takläggning Alviksvägen, Bromma

Ny underlagspapp Icopal YAP 2200 .

Ny strö och bärlekt 25x36 .
Nya 2 kupiga tegelpannor Monier Vittinge
Nya hängrännor 125mm och stuprör 90 mm .
Vindskivor bytts både trä och plåt. 
Kupor täcks med dubbelfalsad plåt.
Ny skorstenbeslag.
Nya takstegar med glidskydd.
Ny vinkelränna.