Takläggning Tyresö

Icopal klisterkant Yap 2200 underlagspapp .
Ny strö och bärlekt monteras 25x36mm.
Nockregel 45x95. Nockband samt fågellist på stödläkt vid takfot.
KDN VH glaserade pannor.
Ny koppar avvattningssystem hängrännor 125 mm och stuprör 100 mm och koppar fotplåt.
Vinkelränn a samt ny skorstenbeslag med skorstenshuv.
Nytt garageport med papptak samt koppar gavlar med koppar hängrännor ocvh koppar stuprör.