Takläggning Järfälla

Befintliga pannor och läkt rivs bort.
Ny underlagspapp läggs med Icopal YAP 2200.
Ny strö och bärläkt 25x36 monteras enligt branschstandard .
Nya hängrännor och stuprör monterades med fotplåt.

Nya 2 kupiga
Benders Candor betongpannor, vilka spikas två rader vid takfot, gavel samt nock. Nya nockpannor monteras, vilka spikas.

Nya plåtvindskivor med nya trävindskivor. Ny taksteg samt glidskydd monterats på baksidan av huset. Nockband och fågellist .
Skorstenbeslag byts samt tillverkat 2 stosbeslag.