Takläggning Hägersten

Ny underlagspapp Icopal YAP 2200.
Ny strö och bärläkt monteras enligt branschstandard.
Nya 2 kupiga Monier Elegant betongpannor, vilka spikas två rader vid takfot, gavel samt nock.
Nya nockpannor monteras, vilka spikas. 
Nya plåtvindskivor med nya trävindskivor.
Nya stosar (avloppsventilation).
Ny taklucka.
Ny gångbrygga på hela längden.