Hur att hitta seriöst takläggare

06.04.2024
Hur att hitta seriöst takläggare

Här är några tips för att välja ett seriöst takläggare och företag:

Vid val av entreprenör är det viktigt att noggrant kontrollera företagets namn och organisationsnummer för att försäkra sig om dess legitimitet. Det är även rekommenderat att undersöka antalet anställda på företaget samt hur länge de har varit verksamma inom branschen. För att ytterligare verifiera företagets status och prestationer kan man använda sig av tjänster såsom Allabolag eller liknande.

Kontrollera att företagsnamnet och organisationsnummer stämmer, kontrollera hur många anställda finns på företaget. Hur länge företaget finns i branschen. Kontrollera detaljer på allabolag eller liknande. Företaget som har egna anställda brukar ha cka 2 miljoner kronor omsättning per anställd i annat fall företaget anlitar underentreprenörer.

Kontrollera referenser och tidigare arbeten: Be om referenser från tidigare kunder och se till att företaget har erfarenhet av liknande projekt.

Fråga också om du kan besöka platser där de har utfört arbete för att bedöma kvaliteten.

Licens eller certifikat samt försäkring: Kontrollera att företaget har nödvändiga licenser och försäkringar för att genomföra arbetet lagligt och säkert. Detta skyddar både dig och företaget i händelse av olyckor eller skador.

Erfarenhet och kompetens: Se till att företaget har erfarna och kunniga takläggare. Fråga om deras utbildning, certifieringar och erfarenhet inom branschen.

Skriftliga avtal och garantier: Se till att alla detaljer kring arbetet, inklusive kostnader, tidslinjer och garantier, är tydligt specificerade i ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Detta hjälper till att undvika missförstånd och tvister senare.

Efterlevnad av branschstandarder: Kontrollera att företaget följer branschstandarder och föreskrifter för takläggning och byggande. Detta säkerställer att arbetet utförs enligt god praxis och att resultatet är hållbart och säkert.

Kundservice och kommunikation: Bedöm företagets kundservice och kommunikationsförmåga. De bör vara lyhörda för dina frågor och funderingar och kunna ge tydlig och korrekt information om arbetet och dess framsteg.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du öka chanserna att välja ett pålitligt och professionellt takföretag för dina behov.