ROT avdrag 2024 HÖJS!

22.04.2024
ROT avdrag 2024 HÖJS!

Taket för Rotavdag höjs 2024

Taket för ROT-avdrag utökas med 25000 kronor den 1 juli 2024. Från 50000kr till 750000 kronor.

Det utökade taket för rot o rut gäller helåret 2024.

Taket på RUT och ROT separeras från den 1 juli 2024 till 75000 kronor vardera.