Takbyte Gustavsberg

Takjobb Gustavsberg 150 kvm Papp makoflex 2200. Våra plåtslagare och takläggare jobbade ihop och gjorde ett fint jobb.

Läkt 25*38.

Tvåkupig Takpanna Vittinge T11 .

Nya vindskivor,fotplåt,fågelband. 

Ny taksäkerhet så som snörasskydd, takstegar, brygga för sotaren.

Hela entreprenaden tog 8 arbetsdagar.

Pris för nytt tak blev 165000:- efter ROT avdrag.