Takläggning Järfälla

Befintlig tak som är 220 kvm rivs bort till takstolar.
Nya råspontluckor monteras, spikas med 2.8-70mm spik i varje takstol, undersidan målas 3 ggr av dem 2 ggr med täckfärg .
Ny Icopal Prima underlagspapp läggs .
Ny strö och bärlekt monteras 25x38 mm, bärlektsavstånd enligt branschstandard vilket är mycket viktigt.
Nockregel 45x95. Nockband monteras på nockregel samt fågellist monteras på stödläkt vid takfot.
Nya Monier Elegant betongpannor läggas, kulor svart.
Ny avvattningssystem hängrännor 125 mm och stuprör 90 mm monteras samt ny fotplåt tillverkas och monteras.
Nya trä vindskivor målas 3 ggr samt plåtbeslag i svart färg .
Skorstenbeslag byttes till ny av våra plåtslagare med Plannja plåt.
Hela entreprenaden tog 10 arbetsdagar.

Pris för takomläggningen blev 185000:- efter ROT-avdrag.