Takläggning Älvsjö

Befintliga pannor och läkt rivs bort. Ny underlagspappap läggas Icopal YAP 2200.
Ny strö och bärläkt monteras enligt branschstandard . 

Nya hängrännor och stuprör monterades med fotplåt. 

Skorstenbeslag samt huv  bytts. Entretak täcks med dubbelfalsad plåt, samt tillverkades 2 nya stosbeslag. 

Nya 2 kupiga svarta betongpannor, Benders Palema, vilka spikas två rader vid takfot, gavel samt nock.
Nya nockpannor monteras, vilka spikas. 

Nya plåtvindskivor med nya trävindskivor. Ny taksteg samt glidskydd monterats .
Nockband och fågellist .