Takläggning Sticklingevägen, Lidingö

Befintliga pannor och läkt rivs bort. Ny underlagspappap läggas Icopal YAP 2200.
Ny strö och bärläkt monteras enligt branschstandard .
Nya hängrännor och stuprör monterades med fotplåt.
Nya 2 kupiga Monier Elegant betongpannor, vilka spikas två rader vid takfot, gavel samt nock.
Nya nockpannor monteras, vilka spikas.
Nya plåtvindskivor med nya trävindskivor. Ny taksteg samt glidskydd monterats på baksidan av huset.
Nockband och fågellist .
Skorsten murades och täck i plåt.