Takläggning Barrstigen, Bromma

Befintlig tak som är 300 kvm rivs bort och inspekteras.
Ny Icopal Pro underlagspapp läggs .
Ny strö och bärlekt monteras 25x38 mm, bärlektsavstånd enligt branschstandard vilket är mycket viktigt.
Nockregel 45x95. Nockband monteras på nockregel samt fågellist monteras på stödläkt vid takfot.
Nya Monier Elegant betongpannor läggas, kulor tegelröd.
Ny Plannja avvattningssystemm hängrännor 150 mm och stuprör 100 mm monteras samt ny fotplåt tillverkas och monteras.
Nya trä vindskivor målas 3 ggr samt gavelbeslag monterades.
Ny taksäkerhet med tillhörande detaljer ,noterades enligt Boverkets byggregler.

Plåtslagare tillverkade och monterade plåtbeslag på alla genomföringar.

Entreprenaden tog 26 arbetsdagar. Besiktningen var utan anmärkningar.