Takläggning Täby

Ny Icopal Flexisteel underlagspapp läggs .
Ny strö och bärlekt monteras 25x38 mm, bärlektsavstånd enligt branschstandard vilket är mycket viktigt.
Nockregel 45x95. Nockband monteras på nockregel samt fågellist monteras på stödläkt vid takfot.
Nya Monier Vittinge T11 tegelpannor.
Ny avvattningssystem hängrännor 125 mm och stuprör 90 mm monteras samt ny fotplåt tillverkas och monteras.
Nya trä vindskivor målas 3 ggr samt plåtbeslag i svart färg .
Ny skorstenbeslag med underbeslag monterades
Ny stos beslag med vinkelrännor tillverkades i vår plåtslageri och monterades.